catalog MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350)
Мarkė metai jėga
kw2
jėga
ag
tūris kėbulas kuras
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 08.1995 - . 280 381 14618 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 08.1995 - . 280 381 12763 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - . 220 299 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - . 185 252 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - . 260 354 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - . 300 408 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD 01.2003 - . 335 456 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD 01.2003 - . 260 354 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD 01.2003 - . 310 422 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 220 299 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 260 354 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 310 422 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 260 354 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 315 428 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 335 456 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 350 476 15928 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD 01.2003 - . 370 503 15928 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - . 260 354 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - . 310 422 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - . 315 428 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - . 335 456 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - . 320 435 15928 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - . 350 476 15928 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD 01.2003 - . 370 503 15928 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 08.1995 - . 250 340 10964 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 09.2003 - . 260 354 11967 autobusas
MERCE TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 09.2003 - . 310 422 11967 autobusas